Lift və eskalatorlar

“IKMA Services” şirkətinin təcrübəli mühəndisləri hər zaman memar və konstruktorlara bina və qurğuların layihələndirmə mərhələsində trafikin analizi, şaquli nəqliyyatın (lift və eskalatorlar) cizgilərinin, lazım olan elektrotexniki tələblərə dair bütün texniki spesifikasiyaların və quraşdırılma sxeminin hazırlanması zamanı təmənnasız konsultasiya xidməti göstərir. Bura həm də tikiləcək binada istifadəçi sayı, pik saatlarda yüklənmə və s. parametrləri nəzərə alaraq daha düzgün ehtimalların proqnozlaşdırılması da daxildir.

Bina layihələndirmə mərhələsində insan axınının planlaması - “Trafic Analiz”

Layihələndirilən binanın gələcək sakin və ya istifadəçilərinin sayına, hərəkət marşrutuna, ehtimal olunan davranışına, pik saatlarında yüklənmə dərəcəsinə uyğun məhsulun seçilməsi üçün xüsusi hesablamalar, vizualizasiya, memarlar və tikintiyə cavabdeh mütəxəssislər ilə müzakirələr və məsləhətlərin verilməsi, enerji sərfiyyatı üzrə hesablamalar

  • “KONE Elevator Toolbox” proqram təminatının tətbiqi
  • Liftin kompyuter-əsaslı dizaynı (CAD cizgiləri), 3-ölçükü Bina Məlumat Modeli (3D BİM) və spesifikasiyası üzrə məsləhətlərin verilməsi

Liftin interyer dizaynının seçimi

  • “KONE Design” kolleksiyasından seçim imkanı
  • “KONE Car Design Tool” özəl interyer tərtibatı proqramının tətbiqi
  • “KONE” material nümunələrinə əyani olaraq baxmaq və seçim etmək imkanı

“IKMA Services” şirkətinin təcrübəli mühəndisləri hər zaman memar və konstruktorlara bina və qurğuların layihələndirmə mərhələsində trafikin analizi, şaquli nəqliyyatın (lift və eskalatorlar) cizgilərinin, lazım olan elektrotexniki tələblərə dair bütün texniki spesifikasiyaların və quraşdırılma sxeminin hazırlanması zamanı təmənnasız konsultasiya xidməti göstərir. Bura həm də tikiləcək binada istifadəçi sayı, pik saatlarda yüklənmə və s. parametrləri nəzərə alaraq daha düzgün ehtimalların proqnozlaşdırılması da daxildir.

Bina layihələndirmə mərhələsində insan axınının planlaması - “Trafic Analiz”

Layihələndirilən binanın gələcək sakin və ya istifadəçilərinin sayına, hərəkət marşrutuna, ehtimal olunan davranışına, pik saatlarında yüklənmə dərəcəsinə uyğun məhsulun seçilməsi üçün xüsusi hesablamalar, vizualizasiya, memarlar və tikintiyə cavabdeh mütəxəssislər ilə müzakirələr və məsləhətlərin verilməsi, enerji sərfiyyatı üzrə hesablamalar

  • “KONE Elevator Toolbox” proqram təminatının tətbiqi
  • Liftin kompyuter-əsaslı dizaynı (CAD cizgiləri), 3-ölçükü Bina Məlumat Modeli (3D BİM) və spesifikasiyası üzrə məsləhətlərin verilməsi

Liftin interyer dizaynının seçimi

  • “KONE Design” kolleksiyasından seçim imkanı
  • “KONE Car Design Tool” özəl interyer tərtibatı proqramının tətbiqi
  • “KONE” material nümunələrinə əyani olaraq baxmaq və seçim etmək imkanı